dimarts, 21 de desembre de 2010

MTC, al final tot se sap.

COMUNICAT DE PREMSA (21/12/2010): La CANC ultima la documentació per sol·licitar a la Fiscalia que investigui la relació entre l’AMAC i el Comité Asesor Técnico ATC.La sol·licitud es farà efectiva en els propers dies, i es demanarà al Ministeri Fiscal que investigui si hi ha incompatibilitat en el càrrec que el Sr. Adolf Barceló ocupa al Comité Asesor Técnico per la relació professional que manté amb el gerent de l’AMAC, Sr. Marià Vila d’Abadal, a través de la societat M&B ADVOCATS ASSOCIATS SL.

Després de la ronda de presentacions a Tarragona, Barcelona i Madrid, i el lliurament al Govern espanyol dels informes que invaliden la candidatura d’Ascó per acollir el cementiri nuclear, la CANC està ultimant la documentació per sol·licitar a la Fiscalia que investigui la relació entre l’AMAC i el Comité Asesor Técnico. Concretament, en els propers dies es sol·licitarà a la Fiscalia que determini si hi ha incompatibilitat en el càrrec que ocupa el Sr. Adolf Barceló en el Comité Asesor Técnico per la relació professional que manté amb el Sr. Marià Vila d’Abadal, gerent de l’AMAC, a través de la societat M&B ADVOCATS ASSOCIATS SL. També es sol·licitarà que la Fiscalia investigui si la participació del Sr. Adolf Barceló en el Comité Asesor Técnico hauria pogut contribuir a l’omissió de factors rellevants en l’informe d’examen dels terrenys oferts per l’Ajuntament d’Ascó, i hauria afavorit així els interessos que defensa el seu soci com a gerent de l’AMAC.
Efectivament, els Srs. Adolf Barceló i Marià Vila d’Abadal mantenen una relació professional des de 1999 a través de la societat M&B ADVOCATS ASSOCIATS SL, amb domicili social al C/ Raval Sant Pere, 31 - P-1, de Reus.
Al mateix temps, el Sr. Adolf Barceló seria, tal com consta en les actes oficials de les reunions de la Comisión Interministerial ATC, membre actiu del Comité Asesor Técnico i com a tal hauria participat en l’elaboració de l’informe d’examen dels terrenys oferts per l’Ajuntament d’Ascó per acollir el cementiri nuclear. Tal i com la CANC ha posat de manifest, aquest informe conté una sèrie d’omissions, errors i mancances que, contravenint els propis criteris del Comité, contribueixen a sobrevalorar la candidatura d’Ascó. Entre altres, aquell informe omet que el 40% dels terrenys corresponen a un barranc o a terrenys amb més d’un 20% de pendent i per tant són no urbanitzables, que a menys de 500 metres hi ha la subestació elèctrica per on s’evacuen els més de 2000MW d’electricitat de les centrals nuclears i per tant presenta un risc de forta descàrrega elèctrica, que els terrenys oferts per l’Ajuntament d’Ascó estan a tocar de la carretera C-12 que està inclosa en la Xarxa d'Itineraris per a Mercaderies Perilloses (XIMP) de la Generalitat de Catalunya i presenta un risc d’explosió química, o que els terrenys per al cementiri estan a menys de 300 metres del casc urbà d’Ascó.
Al mateix temps, el Sr. Marià Vila d’Abadal és el gerent de l’AMAC, Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, amb seu al C/ Raval de Sant Pere, 31, 1, de Reus, tal i com consta en els seus estatuts. A través d’aquesta associació, el Sr. Marià Vila d’Abadal recolza la candidatura de l’Ajuntament d’Ascó per acollir el cementiri nuclear.
Per tot això, la CANC sol·licitarà a la Fiscalia que aclareixi si existeix incompatibilitat del Sr. Adolf Barceló, si la seva participació en el Comité Asesor Técnico hauria contribuït a l’omissió de factors rellevants en l’informe d’examen dels terrenys oferts per l’Ajuntament d’Ascó, i si tot plegat seria constitutiu d’un fet que permetria la impugnació de la candidatura presentada per l’Ajuntament d’Ascó.
Independentment, si en els propers dies o setmanes el Govern espanyol escull la candidatura d’Ascó per ubicar-hi el cementiri nuclear, la CANC impugnarà l’elecció acudint al Jutjat Contenciós-Administratiu presentant recursos contra la decisió ministerial i demanar també la paralització cautelar de la tramitació del projecte del cementiri nuclear fins que els recursos no es resolguin.
La CANC aportarà a la Fiscalia tota la informació que està al seu abast, i que demostra tan la participació del Sr. Adolf Barceló en el Comité Asesor Técnico, com la vinculació professional entre aquest i el Sr. Marià Vila d’Abadal, gerent de l’AMAC, a través de la societat M&B ADVOCATS ASSOCIATS SL.

Cap comentari: