divendres, 13 de maig de 2011

Esporga (trista) de la Freixa.
Tècnics i operaris forestals de l'empresa Doctor Arbol han dut a terme l'esporga de la freixa de la plaça de l'Església. Entre les diverses propostes de tractament, finalment s'ha optat per la de l'esporga de l'arbre, tot i que d'una manera menys dràstica del que s'havia indicat inicialment. Posteriorment s'anirà realitzant un control periòdic de l'evolució de l'arbre i s'efecutaran les esporgues que precisi.
Al marge, s'ha dut a terme una exploració interna amb un aparell d'escaner que ha detectat que algunes parts de l'arbre no es trobaven en bon estat, per la qual cosa es procurarà que el desenvolupament de la freixa s'efectuï a partir de les branques no afectades.
Com es recordarà, la mitjanit del passat 21 d'abril va caure una branca de grans dimensions de la freixa, cosa que ha comportat la inspecció i el tractament realitzat avui.