dijous, 5 de maig de 2011

L'Arxiu Municipal rep el catàleg de documents sobre Flix de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona


Avui dimecres, a mig matí, ha estat lliurat a l'Arxiu Municipal el catàleg de documents sobre Flix que hi ha dipositats i conservats a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). El catàleg ha estat cedit en format paper i també en format digital, el qual comprèn a més la reproducció de part dels documents (en TIFF la totalitat, i també en JPEG i/o PDF). Aquest registre ha estat fruit del treball de l'arqueòleg i historiador local Frederic Cervelló Rodes, qui, responent a l'encàrrec de l'Ajuntament de Flix i l'Arxiu Municipal, ha estat identificant i descrivint aquests documents, a més de procedir a la digitalització d'aquells que han estat considerats més rellevants. La tasca es va dur a terme entre el febrer de 2010 i l'abril de 2011. Es van treballar les seccions de pergamins i de Baronies de la Ciutat pertanyents al Fons Municipal barceloní, entre les quals es van identificar un total de 84 documents referents a Flix (31 a la primera i 53 a la segona). L'àmbit cronològic comprèn des del segle XIII fins al XIX.
Frederic Cervelló ha elaborat un inventari-catàleg, amb un resum del contingut de cada document, i després de cadascun n'ha elaborat una fitxa, amb la identificació (fons, secció i sèrie) i descripció del document (tipus, data, suport, llengua, pàgines, contingut, observacions, estat de conservació, dificultat de lectura i interès).
El catàleg i les reproduccions romandran a partir d'ara a l'Arxiu Municipal i podran ser consultats per totes aquelles persones que n'estiguin interessades. La disposició d'aquest instrument de descripció i dels documents reproduïts incrementa l'oferta informativa de l'arxiu i facilita en molt bona part la tasca dels investigadors iteressats en la història de Flix.
Hi ha previst continuar adquirint reproduccions de documents sobre Flix que hi ha i puguin haver en altres arxius. El treball realitzat per Frederic Cervelló representa un bon pas endavant en aquest sentit.