dimecres, 25 de maig de 2011

Cementeri nuclear, això hauria de ser definitiu!

dimarts 24 de maig de 2011


El CADS recomana a Mas descartar definitivament el cementiri nuclear a Ascó

El Consell Assessor per al Desenvolupamentr Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, ha emès l'Informe 1/2011, Recomanacions del CADS davant el nou context de les centrals nuclears —aprovat en la sessió plenària del passat 29 de març— .
L’Informe 1/2011 realitza recomanacions en relació a qüestions tals com la seguretat de les instal·lacions nuclears a Catalunya, el desmantellament de les centrals, la política energètica del país a mitjà i llarg termini i dels residus nuclears.
El CADS, que dirigeix Ramon Arribas sota la presidència de Gabriel Ferraté, assenyala ja d'entrada que "els esdeveniments actuals al Japó i l’impacte que aquests puguin tenir pel futur de l’energia nuclear són fets de gran importància per entreveure la problemàtica energètica futura del nostre país".

Llegir més a:http://www.ecodiari.cat/noticia/6838/cads/recomana/mas/assumeixi/control/nuclears

Les propostes clau del CADS s’han fet arribar als Departaments de la Presidència, Interior, Territori i Sostenibilitat, Salut, i Empresa i Ocupació del Govern Mas,  i una d'elles és la de desaconsellar el Cementiri Nuclear de l'Estat Espanyol a Ascó.

Residus nuclears i desmantellament de les centrals

Per reafirmar la posició del Parlament de Catalunya, manifestada en diverses ocasions, contrària a la ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat (MTC) estatal a Catalunya el CADS creu, entre d'altres, que: 

  • Mentre no sigui possible disposar d’un Magatzem Temporal adient, exigir a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós que buidi al màxim les piscines de combustible gastat, guardant en sec aquests residus en instal·lacions annexes a les respectives centrals, per reduir així el risc d’accident.


  • Per tal de no augmentar la concentració, ja excessiva, d’activitats nuclears a les comarques de l’Ebre i a Cofrents, i el risc que suposa concentrar en un mateix lloc una central nuclear operativa i un magatzem de residus, descartar que la ubicació definitiva del Magatzem Temporal de residus nuclears es faci prop d’aquestes centrals, contràriament als plans del Ministeri d’Indústria.


  • Preveure i desenvolupar plans de substitució de les activitats nuclears a les Terres de l’Ebre per altres activitats econòmiques en previsió de la finalització de la vida de les centrals nuclears actuals.


Cap comentari: