divendres, 17 de juny del 2011

CARTIPÀS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX

 MARC MUR 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
• Ràdio Flix 
• Veu de Flix 
URBANISME 
• Planejament i ordenació 
urbanística 
• Llicències d’obres 


 DELFÍ CASTELLVÍ 
(1r Tinent d’alcalde – Àrea Interna i de 
Territori) 
HISENDA, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I RÈGIM INTERN
• Elaboració i seguiment del 
pressupost 
• Règim Intern i Recursos Humans 


 RAMON SABATÉ 
(3r Tinent d’Alcalde – Àrea d’Empresa i 
Ocupació) 
FESTES I TRADICIONS 
• Festes Majors i altres festivitats 
fixes al calendari 
GOVERNACIÓ 
• Via pública i mobilitat 
• Guàrdia Municipal 
OBRES PÚBLIQUES 
• Brigada Municipal 
• Obres Municipals 
• Enllumenat 
• Parcs i Jardins 
• Neteja viària 


RITA COSTA 
ACCIÓ SOCIAL I JOVENTUT 
• Serveis Socials 
• Salut 
• Gent Gran i Immigració 
• Dona 
• Joventut 


NOÈLIA COLOMINES 
COMERÇ I TURISME 
• Mercat Municipal 
• Fires 
EDUCACIÓ 
• Escola Bressol 
• Escola de Música 
• Consell Escolar Municipal 


FINA CARRANZA 
(2n Tinent d’alcalde – Àrea de 
Ciutadania i Participació) 
CULTURA
• Patrimoni històric 
• PDC 
• Agenda Cultural 
SERVEIS PÚBLICS 
• Transports (Barca i Autobús) 
• Ermita i Cementiri 
• Recollida selectiva 


 FRANCESC BARBERO 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
• Conseller Delegat SAM Flix Gestió 
d’Iniciatives Econòmiques 
• Centre d’Empreses 
• Agricultura 
• Noves Tecnologies 
• Energia 
PROTECCIÓ CIVIL 
• Plans d’emergència 
• Camins i ADF 


 RAÜL SABATÉ 
ESPORTS I MEDI AMBIENT 
• Patrimoni natural 
• Abastiment d’aigua i sanejament 
• Esport