dijous, 15 d’abril de 2010

BCIL's (béns culturals d'interès local) de Flix, 2.

FITXA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL núm. 2, el sepulcre de Sebes.

Núm. catàleg:
02
Identificador:
SEPULCRE DE SEBES
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=092216; Y=4568578
Alçada snm:
60
Núm. jaciment IPAC:
5914
Codi de registre IPAC:
I04647
Règim jurídic:
Propietat privada
Cronologia:
Indeterminada/Medieval?
Protecció:
Sense protecció
Tipus de jaciment:
Inhumació aïllada: sepultura antropomorfa
Referència cartogràfica:
Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas de Tòfol, 444-1-5 (249-133).
Situació: 
Terreny erm. El sepulcre es troba retallat en una plataforma rocosa situada a l'esquerra del camí que passa per la vora del jaciment de Sebes, situat a la riba esquerra del riu Ebre; entre les poblacions de Riba-roja d'Ebre i Flix. Per accedir, sortint de Flix, cal creuar l'embassament d'aquesta població i agafar el primer camí a l'esquerra de la carretera C-12, és el camí de Sebes, que porta fins a la Reserva Natural de Sebes i continua fins a Riba-roja d'Ebre; cal seguir aquest camí uns 3 km, passat el Mas del Director, es segueix el camí uns 200 m fins trobar un desviament a la dreta, que segueix durant 300 m fins arribar a la tomba, situada a l'esquerra del camí, uns 10 m abans d'arribar a un mas situat a la dreta.


Descripció:
Inhumació aïllada: sepultura antropomorfa
La sepultura consisteix en un retall realitzat en un bloc calcari. La tomba, orientada d'oest a est, té les següents mides: 175 cm de llarg per 45 cm d'ample a la capçalera i 38 cm als peus; la profunditat és de 30 cm; tot el receptacle està envoltat per una motllura quasi semicircular de 12 cm de gruix.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·la 181 del polígon 7.

Bibliografia:

Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.
GENERA, M. Inventari arqueològic de la Ribera d’Ebre, a Fonaments, 3, Barcelona, 1982, p. 63.
GENERA, M. L’Ebre final: del Paleolític al món romà, Coop. Graf. Dertosense, Tortosa, 1991, p. 28.Cap comentari: