dijous, 25 de juny de 2009

Patrimoni històric de Flix. Muralles.


Les obres del meandre van a bon ritme i ja es comença a intuir com quedaran algunes coses, cal recordar però que quan parlem d’aquestes obres i les anomenem així es poden produir algunes confusions. El projecte de recuperació del meandre consta de 65 actuacions, d’aquestes el Ministeri de Medi Ambient va decidir executar-ne una part, es tracta de la recuperació i adequació de les façanes fluvials de la població i la realització de dos itineraris per l’exterior i l’interior del meandre.
Amb el començament de l’adequació de la façana fluvial del riu de baix s’ha posat al descobert una part del nostre patrimoni històric. Flix, al segle XVII, era una vila closa entre dues muralles i dos rius, el de dalt i el de baix. Tenia també un castell emmurallat, situat al turó que hi ha a l’istme del meandre, aquest sistema i la situació geogràfica de Flix ha fet que en moltes ocasions tingués una importància estratègica excepcional.
Aquest sistema defensiu és documentat en diversos plànols dibuixats pel enginyer militar francès Beaulieu, durant la Guerra dels Segadors (1642-1650). El Senyor de Beaulieu es deia en realitat Sèbastien de Pontault, va néixer aproximadament el 1612 i morí el 1674, fou mariscal de camp i primer enginyer de Lluís XIV de França. És considerat el creador de la topografia militar, dibuixava plànols del terreny i de les fortificacions del camp de batalla.
De Flix hi ha dos làmines, una amb la planta del sistema defensiu, les fortificacions del castell i de la vila i l’altra amb la situació dels exercits francès i espanyol durant un dels setges que patí a la guerra dels Segadors.
Gràcies a aquesta documentació, a d'altra en part inèdita i a les restes existents, hem pogut situar damunt el plànol actual, el traçat de les muralles, tant del castell com de la vila al segle XVII, així com la situació de les portes, camins i altres elements d’interès.
El tram de muralla posat al descobert, així com una altra torre de guaita ja fa temps que estava localitzada, el que no se sabia era que es conservés una part tan espectacular.

Es va informar a l’arqueòleg dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre, de la seva visita en va sortir una proposta per a que els executors de l’obra es fessin càrrec de la contractació d’un arqueòleg, per a documentar la troballa i fer un projecte de restauració i integració en el nou passeig que s’està construint, tant de la muralla com de les torres de guaita.
Aquests treballs van estar encarregats al arqueòleg flixanco Frederic Cervelló Rodes i n'ha resultat un treball molt interessant perquè, apart de proposar com recuperar i integrar els elements històrics al nou passeig, fa un treball de recerca molt important i proposa també algunes hipòtesis interessants sobre el funcionament del sistema defensiu de Flix, no només a la Guerra dels Segadors sinó fins hi tot anteriorment.
Les fotos corresponen als dos angles de les muralles de la façana fluvial del riu de baix i el cartell és el que es va confeccionar quan es va posar al descobert el tram del parc infantil de les casetes.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

"...Así, el atlas titulado Collection de plans conservado en la biblioteca del SHAT*, guarda planos de las fortificaciones de Flix, Lunas, Cádiz, La Coruña y Fuenterrabia ejecutados hacia 1640..."

"Los ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los siglos XVII y XVIII" Per Alicia Cámara Muñoz, Alicia Cámara, Alicia Cámara (coord.), España. Ministerio de Defensa

*(SHAT) Servicio Histórico del Ejército de Tierra

Anònim ha dit...

Fe de rates

Service Historique de l'Armée de Terre (de França)

Potser són de Beaulieu