dimecres, 19 de gener de 2011

FITXA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL Núm. 17, La Pedrera de la Boca-Bovera
Núm. catàleg:
17
Identificador:
LA PEDRERA DE FLIX
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0295288; Y=4568895
Alçada snm:
42
Núm. jaciment IPAC:
13262
Codi de registre IPAC:
I013262
Règim jurídic:
Propietat particular/pública
Cronologia:
Medieval - Moderna
Tipus de jaciment:
Lloc d'explotació recursos naturals a cel obert.
Protecció:
Sense protecció
Referència cartogràfica:
1:50.000, Ribera d'Ebre-30, Ed. 2001. ICC.
1.5.000, Full 444 (250x133) Data vol: 1986. ICC.
Situació: 
Terreny erm. Pedrera situada riba esquerra del riu Ebre, en el meandre que conforma el riu sobre l'actual població de Flix, a prop de la carretera que condueix a la Palma d'Ebre.


Descripció:
Pedrera de Boca Bovera-Riu de la Cana
La pedrera de Boca Bovera-Riu de la Cana, avui abandonada, presenta en un llarg tram, d'uns 300 m, traces i mostres d'aquesta explotació. Les parets de la pedrera mostren signes del procés d'extracció, com testimonis de l'execució de cunyes i perforacions. Els grans talls de pedra eren extrets progressivament dels diferents estrats horitzontals en els que es presenta el subsòl. L'extracció de pedres desbastades es localitzen al llarg de la riba, algunes en un estat avançat de preparació. L'explotació devia ocupar una superfície  més important; avui l'àrea conservada és l'únic testimoni d'aquesta activitat constructiva.
Tot i que l'explotació d'aquesta pedra té uns orígens coneguts documentalment des d'època baix medieval, les seves qualitats i característiques fan probable que és trobés en producció en època clàssica.
Els documents històrics fan menció especialment a l'extracció d'aquesta pedra per a la construcció de la seu catedralícia de Tortosa; concretament de l'inici de les obres de l'edifici gòtic. L'any 1376-77 es paga només a tres piquers que treballen a Flix tallant pedres 15 dies, en total més de 300 pedres i quatre dotzenes de peces grans. Aquests materials van ser utilitzats en la construcció de les capelles de les darreries del segle XIV. L'any 1584 de les pedreres de Flix van sortir les pedres principals per realitzar la portalada de l'església de Sant Domènech de Tortosa, segons es desprèn dels pagaments a Joan d'Arbeca, picapedrer de Flix.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·la 343 del polígon 12. Parcel·la 9001 del polígon 1.

Bibliografia:

ALMUNIA BALADA, V., L'obra de la Seu de Tortosa: 1345-1441. Tortosa: Publicacions de l'Institut d'Estudis Dertonenses,3, 1991.
Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.
GARCÍA HINAREJOS, D., Martin García de Mendoza y la arquitectura del renacimiento en la diócesis de Tortosa (1581-1615), Tortosa: Arxiu Històric de les Terres de l'Ebre, 2000.


Fotos de la dreta del Riu de la Cana
Fotos de l'Esquerra del Riu de la Cana
Elements històrics de Flix declarats BCIL's


01 CASTELL NOU DE FLIX

http://blocdejaume.blogspot.com/2010/04/bcils-bens-culturals-dinteres-local-de.html


02 SEPULCRE DE SEBES

http://blocdejaume.blogspot.com/2010/04/bcils-bens-culturals-dinteres-local-de_15.html


03 LA TEULERIA

http://blocdejaume.blogspot.com/2010/04/bcils-bens-culturals-dinteres-local-de_15.html


04 VALLFENOSA
05 MASOS DE FLIX (I)

06 MASOS DE FLIX (II)
07 SITGES DEL CALVARI

http://blocdejaume.blogspot.com/2010/04/fitxa-dincoacio-dexpedient-de-be.html


08 MOLÍ D'ORIOL

http://blocdejaume.blogspot.com/2010/05/fitxa-dincoacio-dexpedient-de-be.html


09,10, 11, 12 CASTELLONS (I) (II) (III) (IV)

http://blocdejaume.blogspot.com/2010/05/fitxes-dincoacio-dexpedient-de-be.html


13 BARRANC DEL MOSSELLÓ (I)
14 BARRANC DEL MOSSELLÓ (II)
15, 16 SEBES (I) (II)

17 LA PEDRERA DE FLIX

18 MURALLA DE FLIX: Carrer Amassadora

19 MURALLA DE FLIX: Embarcador, Club Nàutic
20 MURALLA DE FLIX: Carrer Sant Jordi
21 MURALLA DE FLIX: Carrer Montserrat
22 MURALLA DE FLIX: Plaça de Ripoll Fortunyo
23 MURALLA DE FLIX: Avgda Barcelona / Carrer del Molí
Cap comentari: